Jun 2, 2012

Dill Pak Nahi To Pak ho Sakta Nahi Insaan - Allama Iqbal

Dil pak nahi to pak ho sakta nahi insaan

Dil Paak nahi to Paak Ho Sakta Nahi Insaan,
Warna Ibles ko bhi aate The Wusoo Ke Fraiz Bohat...!