Sep 4, 2012

Wo Markazi Kirdar Hai Kahani Ka - 2 Line Urdu Poetry

Urdu 2 line Poetry

Wo Markazi Kirdar Hai Kahani Ka, Lekin
Kehta Hai Kahani Mein, Mera Naam Na Aaye...!
Markazi = Central; Kirdar = Role; Kahani = Story