Oct 28, 2012

Jis Din Woh Kehe Mujh Ko Galy Apne Laga Lo

Eid-Love-Shab barat

Jis Din Wo Kahe

Jis Din Woh Kehe Mujh Ko Galy Apne Laga Lo,
Wo Roz Roz-e-Eid Ho, Wo Shab Shab-e-Barat Ho…