Oct 30, 2012

Tu Ne Ahsaan Kia Tha To Jataya Kion Tha

Tu Ne Ahsaan Kia Tha

Tu Ne Ahsaan Kia Tha To Jataya Kion Tha?
Is Qadr Bojh Ke Layk Shaney Nahi Mere...

Shaney = Shoulders;