Before News

Jan 15, 2013

Umeed Mat Rakh Tujhe Khush Rakhne Ki

Umeed Mat Rakh Tujhe Khush Rakhne Ki,
Ham To Khud Apni Parchiayon Se Bhag Rahe Hain.....!

Shadow Poetry
By: Vishal