Before News

May 2, 2013

Bari Ajeeb Hai Nadaan Dil Ki Khwahish Ya Rab

Bari Ajeeb Hai Nadaan Dil Ki Khwahish Ya Rab,
Amal Kuch Nahi Aur Dil Talabgar Hai Jannat Ka...