Before News

Sep 29, 2013

Hai Aashaqi Me Rasm Alag Sab Se Bethna

Hai Aashaqi Me Rasm Alag Sab Se Bethna,
But Khana Bhi, Haram Bhi, Kaleesa Bhi Chor Day...

Soda_Gari Nahi Yeh iBadat Khuda Ki Hai,
Aye Be_Khabar! Jaza Ki Tamanna Bhi Chor Day...

Allama Iqbal Designed Poetry