Before News

Jan 14, 2014

Go Dukhi Dil Ko Bohat Bachaya

Go Dukhi Dil Ko Bohat Bachaya Hum Ne

Jis Jaga Zakhm Ho Wahan Chot Sadaa Lagti Hai...

Go Dukhi Dil