Before News

We've updated our page, now you can send us your poetry here: Add Your Poetry

Jul 7, 2014

Jab Kashti Sabit-o-Salim Thi Sahil Ki Tamanna Kis

Jab Kashti Sabit-o-Salim Thi Sahil Ki Tamanna Kis Ko Thi

Ab Aisi Shikasta Kashti Par Sahil Ki Tamanna Kon Kare...

Jab Kashti Sabit