Before News

Jun 12, 2015

Jahan Jahan Koi Thokar Hai Meri Qismat Me

Jahan Jahan Koi Thokar Hai Meri Qismat Me
Wahin Wahin Liye Phirti Hai Zindagi Mujh Ko...

Jahan Jahan Koi