Before News

Jun 19, 2015

Koi Yad Nahi Karta Jab Tak Me Khud Na Karun Yad

Koi Yad Nahi Karta Jab Tak Me Khud Na Karun Yad
Aisi Haalat Me Kese Kahun K Mere Apne Bohat Hain...

Koi Yad Nahi Karta