Before News

Jul 19, 2015

Kitna Dushwar Hai Fitrat Ka Badalna Yousuf

Kitna Dushwar Hai Fitrat Ka Badalna Yousuf
Log Kaaba Gaye Or Dil Se Burai Na Gai...

Kitna Dushwar Hai