Before News

Feb 17, 2017

Aye Shoq Ki Bebaqi Wo Kya Teri Khawahish

Aye Shoq Ki Bebaqi, Wo Kya Teri Khawahish Thi
Jis Par Unhe Gussa Hai, Inkaar Bhi Hairat Bhi...

Blogger: Waqasaliwaqy