Before News

Sep 27, 2017

Guftagu Hum Se Aur Khayalon Me Koi Aur

Guftagu Hum Se Aur Khayalon Me Koi Aur
Haal Apka Bhi Hai Meri Namazon Jesa...

Guftagu Hum Se