Jun 7, 2012

Mohabbat me Lutaane ko abhi to Jaan bhi baqi hai

Mohabbat me Lutaane ko abhi to Jaan bhi baqi hai

Yeh kis ne keh diya Tum se Ke Bazi Haar Bethe Hum?
Mohabbat me Lutaane ko abhi to Jaan bhi baqi hai...!