Nov 9, 2012

Sabit To Ho Gaya Ke Mein Be_Wafa Nahi

Zindagi-Ujar-Gai

Sabit To Ho Gaya

Sabit To Ho Gaya Ke Mein Be_Wafa Nahi,
Ye Aur Baat Ke Meri Duniya Ujar Gai….