Sep 25, 2013

Jab Bhi Utha K Hath Mujhe Maangti Thi

Jab Bhi Utha K Hath Mujhe Maangti Thi Wo,
Kehti Thi Zor Zor Se Ameen Chooriyaan...

Jab Bhi Utha K Hath Mujhe Maangti