Oct 26, 2013

Auron Se Bhi Hai Mujhe Rabt Thora Sa

Auron Se Bhi Hai Mujhe Rabt Thora Sa Magar,
Tujhse Hain Jo Silsilay Intiha K Hain...

Auron Se Bhi Hai Mujhe