Oct 31, 2013

Aye Dil Ab Chor Bhi De Usy Yaad

Aye Dil Ab Chor Bhi De Usy Yaad Karna,
Wo Kalma Nahi Hai Jo Tu Kafir Ho Jaega...

Aye Dil Ab Chor Bhi