Oct 26, 2013

Rooh Me Koi Gham Hai

Rooh Me Koi Gham Hai Posheeda,
Zindagi Be-Sabab Udaas To Nahi...

Rooh Me Koi Gham Hai