Nov 9, 2013

Kitni Dilkash Hai Us Ki Khamoshi

Kitni Dilkash Hai Us Ki Khamoshi,
Sari Batein Fazool Hon Jese.....!