Nov 4, 2013

Lamhay Bhar Ka Sath Mera Aur Uska, Safar Me

Lamha-Shayari

Lamhay Bhar Ka Sath Mera Aur Uska, Safar Me,
Dey Gaya Be_Chaini Dil ko Ek Lamha, Umar Bhar...

By: Dr. Riaz Ahmed