Nov 23, 2013

Log Pathar K But-on Ko Pooj Kar Bhi

Log Pathar K But-on Ko Pooj Kar Bhi Masom Rahe Faraz
Hum Ne Ek Insaan Ko Chaha Aur Gunahgaar Ho Gaye...

Log Pathar K But-on