Nov 20, 2013

Us K Dil Ki Bhi Karri Dard Me Guzri Hogi

Us K Dil Ki Bhi Karri Dard Me Guzri Hogi
Naam Jis Ne Bhi MUHABBAT Ka SAZAA Rakha Hai...

Us K Dil Ki Bhi Karri