Dec 19, 2013

Dil Preshan Hai Shab-o-Roz

Dil Preshan Hai, Shab-o-Roz Ki Yak-Rangi Se

Kal Bhi Tanhai Thi Aur Aaj Bhi Tanhai Hai...

Dil Preshan Hai