Dec 12, 2013

Jala Kar Shama-e-Ulfat Aap Ne

Jala Kar Shama-e-Ulfat Aap Ne Foran Hi Gul Kar Di
Khudara Ye Bata Dijiye K Parwano Ka Kya Ho Ga...?

Jala Kar Shama