Dec 19, 2013

Kisi Aur Ko Mere Haal Se Na Gharz Hai

Kisi Aur Ko Mere Haal Se Na Gharz Hai Na Koi Waasta

Me Bikhar Gaya Hun Samait Lo, Me Bigar Gaya Hun Sanwaar Do...

Kisi Aur Ko Mere