Dec 2, 2013

Nafi Tum Ho Nahi Sakte Jama Se Tum

Nafi Tum Ho Nahi Sakte, Jama Se Tum Ko Nafrat Hai
Taqseem Tum Ko Karte Hain To Zarb Dil Pr Lagti Hai...

Nafi Tum Ho Nahi