Dec 13, 2013

Shayad Mujhe Kisi Se Muhabbat Nahi Hui

Shayad Mujhe Kisi Se Muhabbat Nahi Hui
Lekin Yaqeen Khud Ko Dilata Raha Hun Me...

Shayad Mujhe Kisi