Jan 9, 2014

Ab Aur Kis Mausam Se Ye Dil

Ab Aur Kis Mausam Se Ye Dil Aas Lagae

Barsaat Me Bhi Hum Jo Unhe Yaad Na Aye...

Ab Aur Kis