Jan 28, 2014

Dekh Me Ho Gaya Bad-Naam

Dekh Me Ho Gaya Bad-Naam Kitaabon Ki Tarha

Meri Tash'heer Na Kar Ab To Jala De Mujh Ko...

Dekh Me Ho