Jan 9, 2014

Teri Tarha Malaal Mujhe Bhi Nahi Raha

Teri Tarha Malaal Mujhe Bhi Nahi Raha

Jaa, Ab Tera Khayal Mujhe Bhi Nahi Raha...

Teri Tarha Malaal