Jan 6, 2014

Waqt Bhi Leta Hai Karwaten Kesi Kesi

Waqt Bhi Leta Hai Karwaten Kesi Kesi

Umer Itni To Nahi Thi Pr Sabaq Boht Seekh Liya...

Waqt Bhi Leta