Feb 7, 2014

ELAAHI Phir Maza Kya Hai Yahan Duniya Me

ELAAHI Phir Maza Kya Hai Yahan Duniya Me Rehne Ka

Hayaat-e-Javedaan Meri Na Marg-e-Nagahaan Meri...

ELAAHI Phir Maza