Feb 19, 2014

Hamein Khabar Hai Mohabbat K Sab Thikaano Ki

Hamein Khabar Hai Mohabbat K Sab Thikaano Ki

Shareek-e-Jurm Na Hote To Mukh-Bari Karte...

Hamein Khabar Hai