Feb 17, 2014

Kar Kuch Mera Elaaj Bhi Aye Hakeem

Kar Kuch Mera Elaaj Bhi Aye Hakeem-e-Ishq

Jis Raat Pura Chaand Ho Soya Nahi Jata...

Kar Kuch Mera