Feb 12, 2014

Muhabbat Chor Dene Pr Dilon ko Tor Dene Pr

Muhabbat Chor Dene Pr, Dilon ko Tor Dene Pr

Ajab Dastoor Hai Sahib, Koi Fatwa Nahi Lagta...

Muhabbat Chor Dene