Feb 15, 2014

Parwah Nahi Agar Ye Zamaana Khafa

Parwah Nahi Agar Ye Zamaana Khafa Rahe

Momin Dua Ye Maang, KHUDA Meherban Rahe...

Parwah Nahi Agar