Feb 6, 2014

Pathar Hi Lagein Ge Har Simt Se Aa Kar

Pathar Hi Lagein Ge Har Simt Se Aa Kar

Ye Jhoot Ki Duniya Hai Yahan Such Na Kaha Kar

Ab Rota Hai Kya Tujh Se Kayi Baar Kaha Tha

Halaat K Dhaary K Mukhaalif Na Baha Kar...

Pathar Hi Lagein