Feb 13, 2014

Teri Ankhon Ki Qasam Zindagi Samjha

Teri Ankhon Ki Qasam Zindagi Samjha Hai Tujhe

Tujh Ko Kuch Soch K Sanson Me Sharakat Di Hai...

Teri Ankhon Ki