Mar 18, 2014

Aik Dil Hai K Basaaya Nahi Jata Hum Se

Aik Dil Hai K Basaaya Nahi Jata Hum Se

Log Sehraaon Ko Gulzaar Bana Dete Hain...

Aik Dil Hai K