Mar 9, 2014

Bohat Kuch Tujh Se Barh Kr Bhi Muyassar Tha

Bohat Kuch Tujh Se Barh Kr Bhi Muyassar Tha Muyassar Hai

Na Jane Phir Bhi Kiun Teri Zaroorat Kam Nahi Hoti...

Bohat Kuch Tujh Se