Mar 13, 2014

Muhabbat Hath Me Pehni Hui Choori Ki Manid

Muhabbat Hath Me Pehni Hui Choori Ki Manid Hai

Sanwarti Hai, Khanakti Hai, Khanak Kr Toot Jati Hai...

Muhabbat Hath Me Pehni