Mar 23, 2014

Nimat Raha Hun Zindagi Se Abhi

Nimat Raha Hun Zindagi Se Abhi

Mout Kya Hai Meri Balaa Jane...

Nimat Raha Hun