Mar 7, 2014

Sunte Hain Ke Har Cheez Mil Jaati Hai Dua Se

Sunte Hain Ke Har Cheez Mil Jaati Hai Dua Se,
Ek Rooz Tumhein Maang Kar Dekhein Ge Khuda Se...

Submitted by: Talha