Mar 8, 2014

Tujhe Barbaad Kar Dun Gi Abhi Bhi Lout

Tujhe Barbaad Kar Dun Gi, Abhi Bhi Lout Jaa Waapis

Mujhe Qaatil Bhi Kehte Hain Muhabbat Naam Hai Mera...

Tujhe Barbaad Kar