Mar 24, 2014

Tum Ko Chaha To Muhabbat Ki Samjh

Tum Ko Chaha To Muhabbat Ki Samjh Aai

Warna Is Lafz Ki Tareef Suna Karte The...

Tum Ko Chaha To