Apr 14, 2014

Bari Ajeeb Hai Is Nadaan Dil Ki Khawahish

Bari Ajeeb Hai Is Nadaan Dil Ki Khawahish

Ek Shakhs Mera Hona Nahi Chahta Or Dil Isy Khona Nahi Chahta...

Bari Ajeeb Hai Is