Apr 27, 2014

Faryaad Kar Rahi Hai Tarsi Hui Nigah

Faryaad Kar Rahi Hai Tarsi Hui Nigah

Dekhe Hue Kisi Ko Bohat Din Guzar Gaye...

Faryaad Kar Rahi