Apr 6, 2014

Saari Zindagi Rakha Hai Be-Faiz Rishton Ka

Saari Zindagi Rakha Hai Be-Faiz Rishton Ka Barham

Sach Pucho To Koi Bhi Apne Siwa Apna Nahi Hota...

Saari Zindagi Rakha